1/1
1.png

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Základní informace

  • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu.

  • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.

  • Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz.

 

Kolik získáte?

  • Výše podpory pro rodinné domy je 50% z uznatelných nákladů Max. 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod.

  • Výše podpory pro bytové domy je 50% z uznatelných nákladů Max. 45 000 Kč na jeden dobíjecí bod.

  • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům.

  • U bytových domů lze podpořit stejný počet dobíjecích bodů jako je bytových jednotek. 

Jak postupovat? 

Snímek obrazovky 2021-10-06 v 9.33.36.png

Projednejte s námi Vaše představy a možnosti výstavby dobíjecí stanice.

Snímek obrazovky 2021-10-06 v 9.33.40.png

Vytvoříme pro Vás kompletní projekt k výstavbě dobíjecí stanice. 

Snímek obrazovky 2021-10-06 v 9.33.44.png

Podání žádosti přes web https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/default

Snímek obrazovky 2021-10-06 v 9.33.47.png

Zrealizujeme kompletní instalaci dobíjecí stanice od výkopových prací až po revizi.

Snímek obrazovky 2021-10-06 v 9.33.50.png

Doložení dokumentů úspěšné realizace a následné vyúčtování dotačního bonusu.

Rodinné domy - dokumenty ke stažení

Bytové domy - dokumenty ke stažení

Návod jak založit a aktivovat e-identitu pomocí bankovní indentity 

electric_car_charging1_edited.jpg

Kontaktujte našeho specialistu

Miloš Toman

Sales Technical Manager

+420 608 026 944

milos.toman@ev-solutions.cz