top of page
22_CHBV_45012_XL_fa870b919d.jpg
Nová zelená úsporám

Pomůžeme Vám s žádostí

o dotaci!V rámci nového dotačního programu zelená úsporám můžete zažádat o dotační bonus na pořízení až dvou dobíjecích míst pro Váš rodinný nebo bytový dům.Využijte našich profesionálních služeb a my Vám dodáme kompletní dobíjecí technologii, provedeme montáž a zprovoznění, vystavíme revizní zprávu, a také za Vás podáme žádost o dotaci!Pro více informací kontaktujte našeho specialistu.

1555px-Abstract-background-white-12.jpg

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Základní informace

  • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu.

  • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.

  • Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz.

 

Kolik získáte?

  • Výše podpory pro rodinné domy je 50% z uznatelných nákladů Max. 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod.

  • Výše podpory pro bytové domy je 50% z uznatelných nákladů Max. 45 000 Kč na jeden dobíjecí bod.

  • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům.

  • U bytových domů lze podpořit stejný počet dobíjecích bodů jako je bytových jednotek. 

Jak postupujeme? 

Projednejte s námi Vaše představy a možnosti výstavby dobíjecí stanice.

Vytvoříme pro Vás cenovou nabídku k výstavbě dobíjecí stanice. 

Zrealizujeme kompletní instalaci dobíjecí stanice od výkopových prací až po revizi.

Podáme dotační žádost přes web https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/default

Doložení dokumentů úspěšné realizace a následné vyúčtování dotačního bonusu.

obchodní Handshake

Kontaktujte našeho specialistu

Miloš Toman

Sales Technical Director

+420 608 026 944

milos.toman@ev-solutions.cz

bottom of page